Taideneuvosto on nimittänyt muotoilija Markku Salon jäseneksi valtion arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikuntaan kaksivuotiskaudeksi 2019-2020.

Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) luottamuselimiä. Jäsenen keskeisin tehtävä on toimia asiantuntijana ja vertaisarvioijana päätöksenteossa. Toimikunnat päättävät taiteilijoille ja taiteilijaryhmille jaettavista apurahoista ja palkinnoista. Valtion taidetoimikunnat päättävät myös taiteilija-apurahoista sekä antavat lausuntoja.