Markku Salo is appointed to National Council for Architecture and Design for two-year term 2019-2020.

Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) luottamuselimiä. Jäsenen keskeisin tehtävä on toimia asiantuntijana ja vertaisarvioijana päätöksenteossa. Toimikunnat päättävät taiteilijoille ja taiteilijaryhmille jaettavista apurahoista ja palkinnoista. The national arts councils make decisions regarding the awarding of state artist grants, as well as other grants and awards for artists, artist groups and organisations.